Organizacje i Grupy Służebne


Misja Parafii

Parafia Świętej Trójcy, której wymiar objawia się w celebracji Eucharystii i życia sakramentalnego, partycypuje w misji ewangelizacyjnej Kościoła Katolickiego poprzez internalizację przesłania ewangelicznego i odpowiedzi na to przesłanie w programach rozwoju duchowego. Parafia, poprzez współpracę ze szkołą, katechezę młodzieży i programy młodzieżowe, bierze udział w pielęgnacji doświadczeń duchowych młodzieży. Staramy się również dopomóc potrzebującym parafianom i członkom społeczności lokalnej. Jako parafia macierzysta polskiej społeczności w rejonie doliny Merrimacku, dążymy do utrzymania bogatych polskich tradycji kulturowych.


Służba Ministrancka

Uczniowie z klas od trzeciej do dwunastej zachęcani są do uczestnictwa w ministranckiej służbie ołtarza, której rolą jest pomoc kapłanowi w celebracji liturgii. Ministranci są pod nadzorem Pani Rae Ann Jacek.


Służba Eucharystyczna

Osoby ze Służby Eucharystycznej wyznaczone są do pomocy w rozprowadzaniu Komunii Św. w czasie Mszy. Obecnie mamy piętnaście takich osób, dwie z nich współpracują z siostrą Eileen--kapelanem szpitalnym w szpitalu Lowell General, jako wizytatorzy duszpasterscy.


Towarzystwo Najświętszego Imienia

Stanowi przykład dla wszystkich mężczyzn na to jak wnosić Chrystusa do każdego aspektu ludzkiej aktywności i do lokalnej społeczności. Towarzystwo bierze udział w Mszy Św. o 9 rano w drugą niedzielę miesiąca. Po Mszy Św. jest wspólne śniadanie.


Sodalicja Matki Boskiej Częstochowskiej

Usiłuje ustanowić przykład cnót, miłości i świętości dla wszystkich młodych kobiet wspólnoty parafialnej. Spotkanie raz w miesiącu ze specjalną Mszą Św. w maju i październiku.


Lektorzy

Lektorzy głoszą Słowo Boże w czasie liturgii po należnym przygotowaniu i rozważaniu. Obecnie parafia ma szesnastu lektorów.


Komitet Liturgiczny

Komitet Liturgiczny pomaga proboszczowi w przygotowaniu uroczystości liturgicznych, ich organizacji i w publikacji materiałów liturgicznych.


Muzyka

Parafii posiada angielskojęzyczny chór dorosłych, który śpiewa w czasie Mszy Św. sobotniej o 16:00 i w czasie specjalnych uroczystości liturgicznych. W parafii jest również polskojęzyczny chór dorosłych, śpiewający a czasie polskiej Mszy Św. niedzielnej o 10:30 i -- we współpracy z chórem angielskojęzycznym -- w czasie specjalnych uroczystości liturgicznych. Ćwiczenia chóru są w środy o 7:00 wieczorem.

Chór dziecięcy śpiewa w niedzielę o 9 rano, w czasie Mszy Św. rodzinnej.


Organizacja Rodziców i Nauczycieli

Oficjalna organizacja rodzicielska naszej szkoły parafialnej, dostarczająca wsparcia rodzicom i nauczycielom Szkoły Św. Stanisława. Wszystkich rodziców dzieci szkolnych zachęca się do aktywnego członkostwa w tej organizacji i do wspierania jej działań. Członkowie Zarządu są wybierani na okres dwu lat. Grupa spotyka się w pierwszy poniedziałek miesiąca w sali parafialnej.


Parafialna Rada Pastoralna

Rada pastoralna służy za główne ciało doradcze proboszczowi Parafii. Rada wyznacza cele dla Parafii i opracowuje plany długoterminowe. Rada spotyka się raz w miesiącu, w godzinach wieczornych.


Parafialna Komisja Finansowa

Pomaga proboszczowi dostarczając, na żądanie, porad z zakresu utrzymania i administrowania własnością i finansami Parafii. Komisja spotyka się raz w miesiącu.


Komitet Kultury Polskiej

Funkcją Komitetu jest: pielęgnacja świadomości polskiej kultury -- w przeszłości, teraźniejszości oraz jej ciągłości; pielęgnacja świadomości roli Polonii w rozwoju Lowell; pomoc lokalnej Polonii i społeczności lokalnej w osiągnięciu tych celów; próba obecności lub zaangażowania w lokalnych wydarzeniach kulturalnych takich jak Festiwal Ludowy w Lowell czy też Wielo-Kulturowa Msza Święta w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.


Lekcje Katechezy

Dla uczniów szkół publicznych i nie-katolickich prowadzone jest cotygodniowe nauczanie katechezy. Zajęcia dla klas od pierwszej do dziesiątej są we wtorki od 18-tej do 19:15 w szkole świętego Stanisława.


Rada Szkoły Świętego Stanisława

Rada służy w charakterze ciała doradczego w sprawach dotyczących szkoły. Spotyka się na ogół raz w miesiącu w czasie roku szkolnego. Nominowani do Rady mogą zostać rodzice, parafianie i absolwenci szkoły.


Klub Seniora

Oferuje wsparcie duchowe i towarzyskie dla starszych parafian, w wieku sześćdziesięciu lat lub starszych. Grupa ta spotyka się co tydzień, w środy w południe, w sali parafialnej. Raz na miesiąc spotyka się na specjalnej Mszy Świętej, tuż przed cotygodniowym zebraniem klubu.


Służby pomocnicze

Członkowie tej grupy świadczą pomoc w celebracjach liturgicznych poprzez rozprowadzanie biuletynów, organizację wręczania darów, zbiórkę składek i pozdrawianie parafian przy wchodzeniu lub wychodzeniu z kościoła.


Program młodzieżowy

Program młodzieżowy oferuje przewodnictwo duchowe oraz zapewnia bezpieczną i stabilną atmosferę spotkań towarzyskich dla młodzieży od klas 7-mej do 10-tej. Nadzór zapewniony jest przez dorosłego ochotnika oraz kilku przewodników młodzieżowych. Ksiądz Stanisław Kempa jest do dyspozycji gdy wymagają tego potrzeby młodzieży objętej programem.


Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba spotykają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca o 19:30 w sali parafialnej. W 1995 roku rozpoczęto formowanie oddziału Świętego Maksymiliana Kolbe. W oczekiwaniu na decyzję Rady Najwyższej co do utworzenia nowego oddziału, Rada nasza współpracuje z Radą numer 72 w Lowell. Rycerze Kolumba to katolicka organizacja męska o profilu rodzinnym oddana zasadom miłości chrześcijanskiej, jedności, braterstwa i patriotyzmu. Główną imprezą organizowaną przez rycerzy jest coroczna zbiórka ,,Tootsie-Roll'', przeprowadzana pod auspicjami Stanowego Funduszu Charytatywnego Massachusetts, dla pomocy dzieciom upośledzonym i kalekim, niezależnie od ich wiary i wyznania. Kapelanem Rycerzy jest ks. Stanisław Kempa.


Żywy Różaniec

Mamy 27 grup modlitewnych po piętnaście osób w każdej spośród parafian, którzy codziennie odmawiają Żywy Różaniec. Każda osoba odmawia jedną dziesiątkę różańca dziennie, tak że cała grupa odmawia codziennie 15 dziesiątek wszystkich tajemnic różańca. Prosimy o przyłączenie się do modlitwy różańcowej. Nowi członkowie Żywego Różańca są zawsze mile widziani