Rejestracja

Parafia Św. Trójcy w Lowell jest desygnowana na macierzystą parafię społeczności polskiej w rejonie Merimack Valley. Obsługuje wspolnotę Katolicką w rejonie większego Lowell.

Katolików pochodzenia polskiego zamieszkałych w rejonie Merrimack Valley, zachęca się usilnie do rejestracji w parafii Św. Trójcy. Rejestracja taka stanowi podstawę życia religijnego, pomaga rodzinom w otrzymaniu różnych sakramentów, pozwoli na rejestrację w szkole parafialnej i programach C.C.D., wreszcie pomaga włączyć się rodzinom w rozmaite obszary aktywności parafii.

Aby zarejestrować się w parafii św. Trójcy należy skontaktować się z biurem parafialnym, tel. (978) 452-2564 i zażądać aby wprowadzono do rejestrów parafii nazwisko i podstawowe dane. Proces rejestracji jest krótki i nieskomplikowany. Rejestracja pozwoli na bliższy związek ze społecznością wiernych parafii Św. Trójcy.