Sakramenty Święte

Chrzest Święty

Katecheza przygotowująca do Chrztu Świętego powinna zostać uzgodniona z Proboszczem. Chrzty udzielane są w trzecią niedzielę każdego miesiąca o 13:00.

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest przez biskupa w parafii Św. Trójcy na wiosnę każdego roku. Młodzież szkolna pragnąca otrzymać Sakrament Bierzmowania musi przejść co najmniej dwuletni kurs katechezy, przez kolejne dwa lata. Bierzmowanie dorosłych jest udzielane w połączeniu z bierzmowaniem młodzieży.

Sakrament Eucharystii

Sakrament Eucharystii jest udzielany podczas wszystkich Mszy Św. W pierwszy piątek każdego miesiąca proboszcz kontaktuje się z parfianami w celu udzielenia Komunii Św. osobom nie mogącym opuścić domu. Uczniowie klas drugich szkoły parafialnej lub lekcji katachezy przyjmują Pierwszą Komunię Świętą po dwu latach przygotowania religijnego.


Sakrament Pokuty

Sakrament ten jest dostępny w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) o 6:00 rano. W sobotę o 6:30 rano i 8:30 wieczorem, w niedzielę o 8:30 rano. Oprócz tego Sakrament Pokuty jest udzielany w pierwszy czwartek miesiąca w czasie Godziny Świętej od 7 do 8 wieczorem.

Spowiedź dzieci szkolnych odbywa się w pierwszą środę i pierwszy czwartek miesiąca, w przygotowanie do Mszy Św.. pierwszopiątkowej.

Sakrament Małżeństwa

Termin ślubu w parafii Św. Trójcy musi zostać uzgodniony z co najmniej sześcio-miesięcznym wyprzedzeniem. Okres ten pozwoli na skompletowanie niezbędnych dokumentów i na udział narzeczonych w programie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

Namaszczenie Chorych

Sakrament uzdrawiający, dla poważnie chorych. Na żądanie chorego lub jego rodziny ks. Stanisław odwiedzi dom chorego lub miejsce opieki dla udzielenia Sakramentu Namaszczenia.