Szkoła Św. Stanisława Kostki


Szkoła Św. Stanisława jest katolicką wspólnotą szkolną z klasami od przedszkolnej do ósmej. Stwarzamy dla uczniów środowisko dla pełnego rozwoju intelektualnego, duchowego i twórczego. Jesteśmy oddani -- na wzór Pana Jezusa -- nauczaniu w celu wychowania obywateli, którzy mogą wnieść twórczy wkład do społeczeństwa i do świata.
Zapraszamy do odwiedzin szkoły św. Stanisława, dla przekonania się naocznie w jakim stopniu możemy wpłynąć na rozwój edukacyjny dziecka.
Szkoła św. Stanisława jest miejscem gdzie wszystkie dzieci mogą skorzystać z dobrodziejstw odpowiedniej jakości wykształcenia i wychowania, obejmującego również nauczanie religii, z naciskiem na wyrabianie szacunku dla innych ludzi i dla samego siebie oraz odpowiedzialności za siebie i za bliźniego...

Misja

Naszą misją jest wpajanie i stawianie za wzór Chrystusowych wartości wyrażonych w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła Katolickiego; zachęcanie młodzieży aby poprzez ćwiczenie swych zdolności rozwijała i realizowała pełnię swego potencjału intelektualnego i twórczego; stwarzanie zachęty dla rozwoju osobowościowego uczniów wzbogacającego ich życie i życie otoczenia; rozwijaniu globalnej wizji i troski o sprawiedliwość, pokój i dobro ludzkości; szkoła pełna młodości i entuzjazmu uczniów, którzy spotykają się tu dla wspólnej nauki, wspólnego dzielenia śmiechu i wymiany myśli, oraz wspólnej miłości Boga.

Nauczyciele

Dyplomowani profesjonaliści, którzy widzą swą pracę jako miejsce zarówno służby jak i satysfakcjonującej kariery. Nauczyciele mogą korzystać z możliwości rozwoju jakie stwarza im szkoła: warsztatów, kształcenia uzupełniającego, i programów lokalnych. W Szkole Św. Stanisława są następujące programy nauczania: Zajęcia Przedszkolne, Wychowanie Plastyczne i Muzyczne, Informatyka, Języki Obce, Wychowanie Fizyczne, Czytanie i Matematyka, Centrum Medialne i Biblioteka.

Uczniowie

Klasy są w przybliżeniu 25-osobowe. Wszyscy uczniowie otrzymują zachętę do rozwoju potencjału intelektualnego i przywódczego.
System ocen oparty jest na ocenach współuczniów.

Zajęcia

Uczniowie mają dużo zajęć zarówno w szkole jak i poza szkołą. Szkoła zapewnia następujące obszary aktywności:

Program nauczania

Środowisko

Polityka przyjęć odrzucająca dyskryminację, jasne i przyjemne klasy, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna przepisowej wielkości oraz teren zabaw na zewnątrz szkoły.